• 20 FEB 19
    • 0

    Modele reologiczne cieczy

    Reologia ma Największe znaczenie w naukach inżynieryjnych oraz w pewnym stopniu również biomedycznych, NP. hemoreologia zajmuje się reologią krwi i innych cieczy ustrojowych człowieka. Reologia Łączy ze sobą teorię plastyczności-czyli mechanikę activité plastycznych i mechanikę płynów nienewtonowskich. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z odkształceniami i płynięciem rzeczywistych, spotykanych w praktyce materiałów-OD stopów Metali po rozrzedzone ciecze-Takie Jak NP. Piana. Poniższa tabelka pokazuje relację między przez działami Mechaniki a reologią: reologia zajmuje się Takimi ciałami jednorodnymi lub niejednorodnymi Jak: Pasty, breje, szlamy, pulpy, emulsje, zawiesiny ziarniste i włókniste, Mieszanka betonowa, młody Beton i inne masy ceramiczne, kremy, Farby, kleje, lakiery, żywice, Smoły, kity, Grunty ziemne, skały, nieskonsolidowane osady geologiczne, ciekłe kryształy, tworzywa Sztuczne, roztwory polimerów, płyny fizjologiczne (Jak Krew), Metale w podwyższonej temperaturze, piano Czy substancje sypkie o pewnych Cechach cieczy. Reologia opisuje Ten Aspekt zachowania się activité stałych, w którym upodobniają się un ne lepkiej cieczy. Łyżeczka wstawiona do słoika gęstego Miodu zatonie po upływie kilkunastu MINUT. Istnieją substancje, które przypominają smołę o Tak WIELKIEJ lepkości, że tonięcie łyżeczki zajęłoby Miesiące lub Lata.

    Reologia Pozwala w sposób ciągły opisywać Zachowanie ciał, które wykazują Cechy Zarówno ciała stałego, Jak i cieczy. Jednym z najważniejszych zagadnień w reologii jest empiryczne ustalanie Związków konstytutywnych, CZYLI zależności między naprężeniem mechanicznym je wywołanym przez à naprężenie odkształceniem jako funkcji czasu. Techniki umożliwiające tego rodzaju pomiary są ogólnie nazywane reometrią. Uzyskane w eksperymentalny sposób zależności są Następnie uogólniane w formie klasyfikacji rénologicznej materiałów je związanymi z ni modelami matematycznymi, których podstawą są Czasami MODELE zachowań cząsteczek w tego rodzaju materiałach. W szczególności reologia zajmuje się Takimi zagadnieniami Jak: Reologia (OD gr. rhéos płynący) – dział Mechaniki ośrodków ciągłych zajmujący się plastycznymi deformacjami (odkształceniami) oraz płynięciem materiałów. Termin reologia został zaproponowany przez Eugene`a Binghama w 1920 r. Pod wpływem sugestii Markusa Reinera, zainspirowanej przez słynne stwierdzenie Heraklita “Panta Rhei”, CZYLI “Płynie Wszystko”..

    Leave a reply →

Photostream